Biopat & kinesoligi Laholm

Biopati

Biopatin utvecklades 1979 av Kurt Winberg Nielsen. En biopat har en bred yrkesutbildning bl a basmedicin, biopatisk kinesiologi, näring, örter, homeopati, immunterapi, öronakupunktur och zonterapi.
 

Läs mer om Biopati

På Biopatiakademins hemsida kan du läsa mer om Biopati.
www.biopatiakademin.se

Hälsoanalys/kinesiologi

Åsa Hallendorf testar vilka livsmedel du tål.
Åsa Hallendorf testar vilka livsmedel du tål.


Har du vitamin eller mineralbrister eller har du  någon födoämnesöverkänslighet? Är du belastad av någon parasit eller tungmetall? Hur mår dina celler och dina utrensningsorgan?
Genom kinesiologin kan vi hitta orsaken till dina problem och i vilken ordning behandlingen ska utföras.
Du kanske söker för magbesvär, men går hem med behandling för att t ex stärka din energi, innan vi kan börja behandla magen.
Du kanske känner att du har problem när du äter något visst födoämne, ett födoämne som inte kommer upp som en belastning första besöket, men som kommer fram vid något av återbesöken. Det kan liknas vid att skala en lök, en lök har som bekant olika lager.  Vi behandlar lager för lager.

Genom kinesiologin testar vi fram vilka preparat som stärker och hjälper dig att må bättre.


 

Zonterapi/Reflexologi

Zonterapi/reflexologi
Zonterapi/reflexologi


Zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen.
Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexpunkterna som smärta. De områden som smärtar stimuleras. Nervretningarna löser blockeringar, blodcirkulationen ökar, vilket gör att toxiner och slaggprodukter rensas ut och kroppen får en chans att självläka.
Zonterapi/reflexologi är effektivt vid t ex ryggvärk, huvudvärk, krånglig mage, stress, oro, ångest, knäbesvär, hälsporre, klimakteriebesvär osv.
 

Scanning/Frekvensterapi

Scanning/frekvensterapi
Scanning/frekvensterapi


All fysisk materia är i grunden energi i rörelse som vibrerar på ett visst sätt och med en viss frekvens. Alla organ har sin speciella frekvens. Om det finns en avvikelse, en sk frekvensobalans registreras den och man kan sen behandla genom att skicka tillbaka rätt frekvens till tex organet.

Öronakupunktur

Öronakupunktur
Öronakupunktur


Metoden tros vara flera tusen år gammal. Den moderna öronakupunkturen utformades i Frankrike på 1950-talet av läkaren Paul Nogier.

Öronakupunktur bygger på att punkter på ytterörat motsvarar kroppens olika delar och organ. När en reflexpunkt på örat stimuleras får det via nervbanor och meridianer en effekt på motsvarande organ och olika rubbningar kan balanseras. Inom vården används den här metoden främst inom psykiatrin och vid abstinensbesvär.

Kan används vid många olika problem t ex vid olika typer av smärta, spänningar, oro, ångest, sömnstörningar, nedstämdhet, trötthet, stress, menopaus samt vid beroendeproblem (mat, socker, alkohol, droger, tobak). Även effektiv vid allergi och pollenallergi. Den ger ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet. Den lindrar påtagligt eller tar bort abstinenssymptom och stärker immunförsvaret.

När nålarna sitter på plats brukar en känsla av lugn och välbehag sprida sig i kroppen. Man kan få en värmekänsla i örat. Samma känslor infinner sig vid användning av kulplåster, som kan användas om det upplevs som lite obehagligt med nålar. Kulplåster förlänger behandlingstiden eftersom klienten går hem med kulplåsterna och kan trycka själv på punkten.

Jag använder sterila engångsnålar och sprittvättar insticksstället före behandlingen. Efter behandlingen kan man känna sig mycket avslappnad eller trött. 
 

Frekvenser med Rife Zapper

Rife Zapper frekvenser
Rife Zapper frekvenser

Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av R.R. Rife och Dr. H.R. Clark. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. 
Genom frekvensterapi är det möjligt att hitta tex en viss parasit och behandla den med resonanser som vibrerar sönder parasiten.

Käkledsbehandling

Spända, ömma käkar, spänningshuvudvärk, svårt att öppna munnen, klickar det i käken, värk i nacken, biter du ihop?

I denna behandling släpper jag på spänningar i käkmuskulaturen med hjälp av bl a massage, töjningar och pressur. Jag kommer även behandla muskler inuti munnen. 
I kombination med reflexologi/zonterapi.

Vill du boka behandling?

Läs mer om hur ditt första besök går till.  Läs mer >